Polityka prywatności

Polityka prywatności

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: MERITUM TEAM Anna Wojtkowiak z siedzibą: 60-466 Poznań, ul. Żegiestowska 23 wpisana do CEDiG, REGON 301497921, NIP 781-122-57-71.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na wskazany w pkt. 1 adres lub mailowo: m.wojtkowiak@meritumteam.pl .
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z wykonywania zawartych umów lub podejmowania działań przed ich zawarciem, wypełniania obowiązków prawnych, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Okres przechowywania danych:
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. Informacja o dobrowolności danych:
  Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne w przypadku:

  • świadczenia usług na podstawie zawartych umów i/lub zleceń,
  • przygotowania oferty oraz jej wysłania lub otrzymania
 7. Udostępnianie danych osobowych:
  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc usługi

Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chcesz zapytać o budowę - śmiało, napisz do nas lub zadzwoń. Czekamy właśnie na Ciebie

Administratorem danych osobowych jest firma MERITUM TEAM Anna Wojtkowiak z siedzibą: 60-466 Poznań, ul. Żegiestowska 23 wpisana do CEDiG, REGON 301497921, NIP 781-122-57-71. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityka prywatności.